Opdateringsuddannelse

Opdateringsuddannelser

Fold alle ud

Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp

Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp opdaterer og vedligeholder basisuddannelsen ‘Førstehjælp ved ulykker’ samt kompetence i forhold til førstehjælpens 4 hovedpunkter, blødninger, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger. Uddannelsen vedligeholder endvidere kompetencerne fra ‘Uddannelsesniveau minimum’ i den hidtidige modulbaserede struktur.

Varighed 180 minutter.