112-dag

Midtjysk Brand & Redning afholder én gang årligt 112-dag

Alarm 112-dagen henvender sig til de ældste børnehavebørn, der skal introduceres for, hvad sikkerhed egentlig er for en størrelse.
Formålet er også at vise Politiet, Falck, Brandvæsen og de tre instansers samarbejde på et skadested.

I 2018 afholdes 112-dagen på følgende datoer:

  • Viborg den 6. juni
  • Silkeborg den 7. juni