Vejledninger fra os

Midtjysk Brand & Redning har udarbejdet en række vejledninger

Skabeloner

Skabelon til brandteknisk dokumentation

Skabelon til plan for drift, kontrol og vedligehold

Driftsjournal for forsamlingslokaler

Driftsjournal for forsamlingstelte

Standardattest til elektrikeren

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer for flugtvejs- og pladsfordelingsplaner

Vejledning om brandveje og brandredningsarealer

Skiltning af brandveje

Vilkår og sikkerhedsbestemmelser

Driftsmæssige Forskrifter

Sikkerhedsbestemmelser for midlertidige overnatninger